Tietoa hankkeesta

TuOTa yhdessä!
Kulttuurituottaja – nuoriso-ohjaaja – taiteilija -työryhmämallin kehittämishanke

Miten taide ja taiteellinen työskentely tuodaan uuteen ympäristöön?
Miten taiteilija, nuoriso-ohjaaja ja tuottaja toimivat yhdessä?
Mitä kunkin toimijan rooliin kuuluu ja minkälaista yhteistyötä heidän kannattaa tehdä?
Mitä taideprojektit tarvitsevat, että niiden toteuttaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin?
Mitä tilaajaorganisaation on otettava huomioon?
Miten nuoret saadaan mukaan taiteelliseen työskentelyyn?
Miten voidaan hyödyntää aikaisempia kokemuksia työskentelyssä?

Taiteellinen työskentely tarjoaa monia mahdollisuuksia. Taiteen tekemiseen kuuluu oleellisena osana näkemysten muodostaminen, käsitteleminen ja ilmaiseminen. Taiteen kautta voidaan ratkoa ongelmia, kokea voimaantumista yksilöinä ja ryhmänä, sekä oppia uutta.

Taiteen tuominen uuteen ympäristöön sisältää myös haasteita. Se vaatii näkökulman sekä toimintaympäristön ulkopuolelta että sisältä, minkä lisäksi toiminnan suunnittelu, etenemisen varmistaminen ja kehittäminen on tarpeellista. Samalla taiteelliseen työskentelyyn kuuluu oleellisesti avoimuus mahdollisuuksille – se, minkälaiseksi lopputulos muodostuu, ei ole etukäteen kiveen kirjoitettu.

Jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata, tarvitaan monitaitoinen ja itseohjautuva työryhmä. Sen jäsenet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työskentelevät yhdessä saman päämäärän eteen.

TuOTa yhdessä! on hanke, joka pyrkii muodostamaan taiteellista työskentelyä hahmottavan työryhmämallin ja sitä tukevan perehdyttämispaketin. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus toteuttavat hankkeen yhteistyönä vuoden 2015 aikana. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisee mallin ja perehdyttämispaketin loppuvuodesta 2015.

 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Humak_tunnus_vaaka_RGB_pieni