Perehdyttämispaketti on nyt julkaistu!

Taiteilijoiden kanssa toteutettavia nuorisoprojekteja tukeva perehdyttämispaketti on julkaistu.

Taidetoimijat tekevät yhä enemmän projekteja taiteelle epätyypillisissä ympäristöissä mm. nuorisoalan toimijoiden kanssa. Projektien tueksi on valmistunut perehdyttämispaketti, jonka tarkoituksena on varmistaa eri toimialojen välisen yhteistyön sujuminen.

Paketin avulla selkeytetään projekteissa mukana olevien yhteistyötahojen vastuita, työnkuvia ja rooleja ja sitä kautta mahdollistetaan kitkaton ja resursseja säästävä tapa tehdä työtä yhdessä.

Paketti on maksuton ja se on ladattavissa Humakin nettisivuilta.

Perehdyttämispaketti on suunnattu ammattilaisten työkaluksi. Paketin sisältö on jaettu toimijakohtaisiin osioihin, joissa kuvataan nuoriso-ohjaajan, taiteilijan ja tuottajan roolia ja tehtäviä projektien toteutuksissa. Lisäksi paketissa tarkastellaan tiivistetysti nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten kanssa tehtävien taiteellisen työskentelyyn pohjautuvien projektien tavoitteita ja työskentelymuotoja.

Perehdyttämispaketti on osa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuonna 2015 toteuttamaa TuOTa yhdessä! –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.