Uutta puhtia nuoriso- ja kulttuurialan yhteistoimintaan

TuOTa yhdessä! on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen hanke, jossa kehitetään kulttuurituottajan, nuoriso-ohjaajan ja taiteilijan välistä työryhmämallia.

Tarve mallin kehittämiseen on noussut nuoriso- ja taidetoimijoiden kokemuksista.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Mallin avulla voidaan ehkäistä erilaisten työkulttuurien aiheuttamia yhteentörmäyksiä projekteissa, joissa taidelähtöisiä menetelmiä käytetään niille epätyypillisissä ympäristöissä, kuten nuorisotaloissa, kouluissa tai hoitolaitoksissa.

Hanke pyrkii edistämään kulttuurituottajien, nuoriso-ohjaajien ja taiteilijoiden työllistymistä uusille aloille ja tukemaan ammatillisen identiteetin vahvistamista muuttuvien työympäristöjen keskellä.

Hankkeen keskeiset toimijat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus testaavat työryhmämallia tulevana kesänä.
Kerättyä testiaineistoa hyödyntäen kootaan perehdyttämispaketti, joka julkaistaan syksyn 2015 aikana.

TuOTa yhdessä!
Kulttuurituottaja – nuoriso-ohjaaja – taiteilija -työryhmämallin kehittämishanke