Työryhmä esittäytyy

TuOTa yhdessä! -hankkeen työryhmä on neljän hengen työteliäs ja idearikas porukka. Sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu, että Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmää ja hanketta ohjaa ja valvoo hankkeen ohjausryhmä.

Ketkä nämä neljä työryhmäläistä sitten ovat? Esittely lienee paikallaan!

Hankkeen työryhmä:

Olen Jouni Välisalo, kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija Humakista. Toimin hankkeessa kehittämistyöryhmän jäsenenä ja teen opinnäytetyöni hankkeelle. Olen valmistunut ennen yhteisöpedagogi-opintojani nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja työskennellyt mm. nuoriso-ohjaajana ja erityisopettajan sijaisena.

Olen Titta Pohjanmäki, Humakin kulttuurituotannon pedagoginen yliopettaja. Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja kehittämistyöryhmän jäsenenä. Olen toiminut kasvatusalan kehittäjän, asiantuntijan ja tutkijan roolissa yliopistossa sekä erilaisissa oppilaitoksissa.
Humakissa työskentelyni ajan olen ollut mukana erilaisissa kehittämistehtävissä sekä opetuksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Olen Aliisa Kokko, kulttuurituotannon monimuoto-opiskelija Humakista. Toimin hankkeessa tiedottajana ja kehittämistyöryhmän jäsenenä. Teen myös opinnäytetyöni hankkeelle. Olen opiskellut sosiokulttuurista työtä ja toiminut taidelähtöisissä työpajoissa tuottajana, suunnittelijana ja ohjaajana.

Olen Ville Vasara, tuottaja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksella. Toimin hankkeen tuottajana, nuorisoasiainkeskuksen edustajana sekä kehittämistyöryhmän jäsenenä. Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta Art Theory, Criticism and Management –maisteriohjelmasta. Työskentelen nuorisoasiainkeskuksella nuorten toimintakeskus Hapessa, jossa työni on keskittynyt erityisesti taideprojekteihin, jotka on toteutettu yhteistyössä ulkopuolisten taidetoimijoiden kanssa.