Opinnäytetyö: Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla

TuOTa-hankkeessa kehittämistyöntekijänä mukana ollut Jouni Välisalo teki yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintonsa opinnäytetyön perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuorisotyöntekijöille. Hän kuvaa opinnäytetyönsä sisältöjä seuraavasti:

Opinnäytetyöni on tarkoitettu perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuoriso-ohjaajille, jotka käyttävät perehdyttämispakettia työssään.

Opinnäytetyössäni kuvaan laajemmin nuoriso-ohjaajan roolia taidelähtöisissä projekteissa, jotka järjestetään nuorisotaloilla sekä nuoriso-ohjaajan yhteistyötä taiteilijan ja tuottajan kanssa. Aihe on siis rajattu koskemaan pelkästään nuorisotaloilla järjestettyjä projekteja, mutta opinnäytetyötäni voi soveltaen hyödyntää myös erilaisissa ympäristöissä järjestetyissä taidelähtöisissä projekteissa.

Opinnäytetyöni perustelee miksi mielestäni nuoriso-ohjaajan roolit ovat sellaiset kuin perehdyttämispaketissa on esitetty ja miten juuri näihin rooleihin päädyin. Tarkoitukseni ei ole ollut asettaa mahdollisimman paljon vastuuta nuoriso-ohjaajille taidelähtöisissä projekteissa, vaan enemmänkin tuoda esille mahdollisuuksia ja kykyjä, joita mielestäni nuoriso-ohjaajilla on. Sekä opinnäytetyöni, että perehdyttämispaketti on tarkoitettu sovellettaviksi.

Itse kerätty aineisto ja oma ammatillinen kokemus olivat tärkeimmät tietolähteet

Kehittämistyön menetelminä käytin dokumenttianalyysia, haastatteluja, havainnointia sekä jonkin verran TuOTa yhdessä!-seminaaria. Aiempaa tutkimusta tai kirjoitettua aineistoa juuri tästä aiheesta oli hyvin niukasti, jos ollenkaan. Tästä syystä opinnäytetyöni teoria nojautuu paljolti keräämääni aineistoon sekä omaan ammatilliseen kokemukseeni nuoriso-ohjaajana. Olen kuitenkin hyödyntänyt soveltaen erilaista kirjallisuutta, joka on aihetta lähellä. Aiheen tutkimisen teki osittain hankalaksi myös se, että yleisesti nuoriso-ohjaajan roolista nuorisotalolla en ainakaan itse löytänyt juurikaan kirjoitettua tekstiä. Opinnäytetyössäni onkin paljon omaa näkemystäni siitä, millainen nuoriso-ohjaajan rooli voisi olla taidelähtöisissä projekteissa, jossa mukana ovat taiteilija ja tuottaja.

Toivon, että opinnäytetyöstäni on mahdollisimman paljon hyötyä aiheen parissa työskenteleville.

Jouni Välisalo

Opinnäytetyö Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla on luettavissa täällä

 

TuOTa yhdessä! -seminaari lähestyy!

Tervetuloa TuOTa yhdessä! –seminaariin kehittämään nuoriso- ja kulttuurialan yhteistyötä ja verkostoitumaan!

Seminaari järjestetään huhtikuun 28. päivä 2015 klo 9-15 Valkean talon auditoriossa osoitteessa Ilkantie 4, 00400 Helsinki.
Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

TuOTa yhdessä! -seminaarissa puheenvuoron saavat nuorisoalan työntekijät, taiteilijat, tuottajat, sekä nuoriso- ja kulttuurialojen hallinnon edustajat. Seminaarissa pohditaan projektiyhteistyötä myös organisaatioiden kannalta.

Yksi puhujista on yhteisötaiteen ammattilainen Ninni Perko, joka kertoo taiteen mahdollisuuksista ja haasteista nuorten kanssa työskennellessä. Perkon ohjaus Latokartano Story haastoi nuoret päästämään irti ennakkoluuloistaan tanssiteatterin keinoin. Jatkuvista haasteista selvittiin sinnikkäällä ruohonjuuritason kekseliäisyydellä. Kun harjoituspaikaksi järjestyi iso ja hälyisä Latokartanon liikuntahalli, ohjaaja hankki itselleen megafonin, jotta ääni kantautuisi kaikkein vilkkaimpienkin nuorten korviin.

Mikä on tärkeintä eri alojen ammattilaisista koostuvan työryhmän työskentelyssä? Kuka ottaa vastuun nuorista ja miten se tapahtuu?
Mitä tehdä kun työskentelytilan katto romahtaa? 

Tule ratkomaan näitä kysymyksiä kanssamme!

Seminaarin ohjelma tarkentuu lähiaikoina ja siitä tiedotetaan erikseen.

TuOTa yhdessä! on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen hanke, jossa kehitetään kulttuurituottajan, nuoriso-ohjaajan ja taiteilijan välistä työryhmämallia.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan vuoden 2015 aikana.

 

TuOTa yhdessä!
Kulttuurituottaja – nuoriso-ohjaaja – taiteilija -työryhmämallin kehittämishanke

yhteyshenkilöt:

Tuottaja Ville Vasara
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Nuorten toimintakeskus Happi
ville.vasara@hel.fi
puh. 040 648 6226

Tiedottaja Aliisa Kokko
Kulttuurituotannon opiskelija
Humanistinen ammattikorkeakoulu
aliisa.kokko@gmail.com